over ons

Groep Zorg H. Familie vindt zijn wortels in de Congregatie van de Zusters Heilige Familie die in 1839 werd opgericht. Na meer dan 150 jaar toewijding van de Zusters aan de zorg voor ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid werden in 2015 alle voorzieningen ondergebracht in één vzw. Hiermee werd de voortzetting van de levensopdracht van de Zusters bestendigd. Op vandaag omvat Groep Zorg H. Familie vier woonzorgcentra, een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, jongeren en volwassenen en een initiatief beschut wonen. Alle voorzieningen worden blijvend geïnspireerd door het charisma van de Zusters die de zorg voor de kwetsbare medemens centraal stelt. Dankzij de groepswerking kan elke voorziening binnen Groep Zorg H. Familie genieten van een centrale kwaliteitsgerichte ondersteuning en een samen gedragen beleidsvisie zodat de 800 medewerkers zich dagelijks ten volle kunnen focussen op ons hoger gemeenschappelijk doel, namelijk de levenskwaliteit optimaliseren van mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Kortom, Groep Zorg verbindt en ondersteunt niet enkel de verschillende zorgvoorzieningen maar maakt deze ook sterker! 

onze grondhoudingen

Verbondenheid

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden en wanneer ze deel van het geheel zijn. Zich kunnen aansluiten bij een inspirerende gemeenschappelijke ambitie van de groep creëert gedragenheid en maakt mensen gelukkig. Verbondenheid is een soort opwaartse spiraal om te kunnen geven en ontvangen, mensen ruimte geven om hun ding te doen en zo een complementaire bijdrage te leveren aan het geheel.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent dat mensen zich op gelijk niveau van de ander plaatsen, ze zijn van nature bescheiden en blazen niet hoog van de toren, ze kunnen relativeren en zullen zichzelf niet steeds in het middelpunt van de belangstelling plaatsen en waarderen ieders bijdrage. Gelijkwaardigheid betekent eveneens dat mensen met hun talenten naar buiten mogen komen en dat fierheid mag getoond worden zonder valse bescheidenheid.

Kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid draait om de moed om jezelf te durven zijn met je gaven en tekortkomingen. Je laten zien zoals je bent, risico's nemen door dingen uit te proberen, onzekerheden trotseren, je emotioneel blootgeven en het gevaar lopen te falen. Kwetsbaarheid betekent erkennen en tonen dat je breekbaar en onvolkomen bent en dit niet wegstopt. Het betekent dat je hulp durft vragen als je het niet weet of het moeilijk hebt en dat je fouten kan toegeven en bespreken.

Bezieling

Bezieling is een onderdeel van onze behoefte aan zingeving. Wie bezield en gepassioneerd is, ervaart een innerlijke geestdrift en enthousiasme voor zijn/haar werk, taken, levensmissie of doelstellingen. Bezielde mensen zijn geëngageerd en gaan voor de extra's die een plus betekenen voor zichzelf en de ander, ze zijn diep verbonden met datgene waar ze mee bezig zijn en doen dit graag. Bezielde mensen stralen een natuurlijke gelukzaligheid uit die aanstekelijk werkt.

Authenticiteit

Als iemand zichzelf is accepteert de ander je ook eerder als de unieke persoon die jij echt bent. Mensen die zich niet aanpassen aan de verwachtingen van anderen en geen toneel spelen, zijn consequent in hun denken en doen. Anderen weten wat ze van je kunnen verwachten en die duidelijkheid stellen ze erg op prijs. Authentieke mensen spreken en handelen vanuit hun eigen oorspronkelijke kern en maken keuzes vanuit de eigen behoeften en talenten. Ze zijn geloofwaardig en dwingen respect af.

bestuur

Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren met de beschikbare middelen, werken de bestuurders en de directies van de verschillende voorzieningen overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur. In deze rubriek vindt u ook de samenstelling van de Raad van Bestuur.
lees meer

beleid

Excellente kwaliteit van zorg is de motor die ons dagelijks drijft. Om dit te realiseren enten we ons beleid op het EFQM Excellence Model. Binnen dit model zijn onze medewerkers een uiterst belangrijke hefboom in het realiseren van excellente zorg. Door ons zorgzaam en stimulerend HRM-beleid plaatsen we dus niet enkel onze cliënten centraal in zorg maar ook onze medewerkers.
lees meer

structuur

Groep Zorg H. Familie versterkt de verschillende voorzieningen door het voorzien van een centrale kwaliteitsgerichte ondersteuning enerzijds en verbindt de verschillende voorzieningen middels een gezamenlijk uitgewerkte en gedragen beleidsvisie anderzijds, met een groot respect voor de autonomie van de diverse voorzieningen . Dankzij deze groepswerking kunnen de 800 medewerkers zich dagelijks ten volle focussen op het bieden van excellente zorg.
lees meer

1600 clienten

850 medewerkers

6 campussen

twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

vragen

contacteer ons
Groep Zorg H. Familie
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. 056 30 55 33
F. +32 (0)56 24 52 64

info@zorghf.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.
   

Twee accreditaties, met een Europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

Winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

vragen

contacteer ons
Groep Zorg H. Familie
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. 056 30 55 33
F. +32 (0)56 24 52 64

info@zorghf.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.