bestuur

Governance
Om onze missie, visie en strategie zo optimaal mogelijk en duurzaam te realiseren met de beschikbare middelen, werken de bestuurders en de directies van de verschillende voorzieningen overeenkomstig de principes van deugdelijk bestuur. In deze rubriek vindt u ook de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Governance Charter 
Ons Governance Charter beschrijft zowel de werking van het algemeen (raad van bestuur en beheerscomité) en dagelijks bestuur (directie), als de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus. Hier kan u het volledige Charter raadplegen.

Samenstelling Raad van Bestuur

  • Dhr. Ph. De Bie (voorzitter)
  • E.H. P. Degrieck (ondervoorzitter)
  • Dhr. F. Spriet (secretaris)
  • Dhr. J. Declerck
  • Mevr. S. Destrooper
  • Mevr. I. Moens
  • Dhr. M. Simoen
  • Mevr. I. Vanslembrouck
  • Dhr. M. Verpoort
  • Mevr. I. Vyvey