beleid

Excellente kwaliteit van zorg is de motor die ons dagelijks drijft. Om dit te realiseren enten we ons beleid op het EFQM Excellence Model. Binnen dit model zijn onze medewerkers een uiterst belangrijke hefboom in het realiseren van excellente zorg. Door ons zorgzaam en stimulerend HRM-beleid plaatsen we dus niet enkel onze cliënten centraal in zorg maar ook onze medewerkers.

De algemene beleidsvisie van Groep Zorg H. Familie berust op de 5 factoren en de 4 resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel. Door nauwgezette opvolging van de resultaten kunnen de organisatiefactoren telkens naar een hoger niveau getild worden, die op hun beurt de resultaten optimaliseren. Deze kwaliteitscyclus biedt ons een kader om via leren, innovatie en creativiteit de kwaliteit van onze zorgverlening naar een steeds hoger niveau te tillen.

Organisatiefactoren

  1. Leiderschap en bezieling zijn de motor tot continue verbetering, geënt op een inspirerende visie.
  2. Een strategisch plan met een duidelijke missie, waarden, lange termijn doelstellingen en de wijze waarop we deze willen realiseren, biedt ons een richtinggevend referentiekader.
  3. Zorg voor de ontwikkeling van medewerkers is voor ons een speerpunt. Medewerkers maken immers elke dag het verschil.
  4. Goed middelenmanagement stelt ons in staat om op een efficiënte en effectieve wijze de hulpmiddelen in te zetten die nodig zijn voor het leveren van excellent werk.
  5. Processen zijn de activiteiten die leiden naar resultaten waarbij kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie de toetsstenen zijn van elk proces. De creativiteit en innovatie vanuit de werkvloer optimaliseren de processen steeds verder en vormen zo de grote kracht voor de toekomst van onze voorzieningen.

Resultaten 

  1. De tevredenheid van onze cliënten is richtinggevend voor onze zorgkwaliteit. Via inspraak en participatie van zowel de cliënt als de context zijn we in staat om onze werking op een steeds hoger niveau te tillen. 
  2. Onze medewerkers maken het verschil. Daarom vinden we hun tevredenheid en loyaliteit uiterst belangrijk. Het benutten van hun talenten en het zorgen voor een leuke werkplek is immers een belangrijke hefboom voor het leveren van topkwaliteit.
  3. Waardering door de samenleving wint aan belang. Maatschappelijk ondernemen en het transparant ter beschikking stellen van meetpunten over onze werking, maken van ons een betrouwbare partner.
  4. De resultaten van een organisatie mogen en kunnen niet alleen in financiële termen worden uitgedrukt. Onze finaliteit is immers de levenskwaliteit optimaliseren van meer dan 1.000 bewoners en patiënten. Met onze strategische scorecards metten we de resultaten van de geplande doelstellingen. Zo beschikken we steeds over een noodzakelijk kompas dat onze focus op onze finaliteit scherp houdt.

Wie meer wil vernemen over onze beleidsvisie, vindt hieronder de volledige uitgeschreven versie, samen met de bijhorende visieteksten.