geestelijke gezondheidszorg

Groep Zorg H. Familie heeft een sterke uitbouw in West-Vlaanderen en is actief in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. De Groep Zorg H. Familie vindt zijn wortels in de Congregatie van de Zusters die in 1893 werd opgericht. Binnen de Groep Zorg H. Familie zijn ongeveer 800 medewerkers dagelijks in de weer met het welzijn van gemiddeld 1.000 bewoners of patiënten.

Op 1 mei 1950 werd in het centrum van Kortrijk een psychiatrische afdeling (60 bedden) en een pediatrie (30 bedden) binnen één ziekenhuis opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie. In 1974 is de kinder- en jeugdpsychiatrie “De Korbeel” gegroeid uit de pediatrie en was hiermee het eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Vlaanderen. In 1978 werd de erkenning voor het PZ H. Familie (volwassenenpsychiatrie) uitgebreid tot 75 bedden en 15 plaatsen dagbehandeling. In 2007 werd de FOR-K eenheid “De Patio” opgericht. Naast de verschillende ziekenhuisdiensten werd in 1988 het initiatief Beschut Wonen De Bolster opgericht, gevolgd door de oprichting van het activiteitencentrum TrACee in 1997 en het Arbeidszorgcentrum Domino in 1999.  

In al onze geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen focussen we op ons hoger gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit optimaliseren door de mens in onze zorg centraal te stellen.

aanbod geestelijke gezondheidszorg

PZ H. Familie

pz h. familie

In het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in het centrum van Kortrijk behandelen we volwassenen met diverse psychische kwetsbaarheden in residentiële en ambulante zorg-programma’s. We zijn trots op onze kleinschaligheid, maar pakken graag uit met onze grote expertise in een breed scala van behandelingen. Medewerkers en artsen streven naar een persoonlijke aanpak om samen te werken aan uw herstel en toekomst.

De Korbeel

de korbeel

De Korbeel is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk. Ons gespecialiseerd team zorgt ervoor dat kinderen en jongeren tussen 0 en 18 de juiste diagnose en behandeling krijgen in functie van hun specifieke noden.

De grote troef van De Korbeel is de kleinschalige aanpak in combinatie met een ruim behandelaanbod. Bij ons sta je er niet alleen voor en samen met jouw omgeving geven we vorm aan jouw herstelproces: samen sterk.

De Patio

de patio

De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk en behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een juridisch statuut (MOF). Na een grondige observatieperiode biedt De Patio kwaliteitsvolle therapie tijdens een langdurige en intensieve behandeling van minimaal zes maanden. Dit doen we aan de hand van een duidelijk en concreet stappenplan.

De Bolster

de bolster

De Bolster in Kortrijk ondersteunt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid vanuit een kwaliteitsvolle herstelvisie. De Bolster biedt hen ondersteuning in hun re-integratie. Dit gebeurt via tijdelijk - van nabij opgevolgd - begeleid wonen.

Domino

domino

Arbeidszorgcentrum Domino in Kortrijk brengt volwassenen met psychosociale en/of een psychische kwetsbaarheid toegepaste en sociale vaardigheden bij. Domino ondersteunt ze om hun plaats in de samenleving te vinden en bereidt ze –indien gewenst- voor op een actieve rol in het werkveld. Op basis van een individueel begeleidingsproces stellen we een mix samen van een gerichte zorg en een passende tewerkstelling. Nauwe opvolging, duidelijke structuur en vaste afspraken zijn de sleutel tot succes.

trACee

tracee

Activiteitencentrum trACee in Kortrijk biedt volwassenen met psychosociale en/ of een psychische kwetsbaarheid een zinvolle tijdsbesteding: zowel praktisch als sociaal, zowel ondersteunend of vormend.

twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

vragen

contacteer ons
Groep Zorg H. Familie
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. 056 30 55 33
F. +32 (0)56 24 52 64

info@zorghf.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.
   

Twee accreditaties, met een Europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

Winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

vragen

contacteer ons
Groep Zorg H. Familie
Groeningepoort 4
B-8500 Kortrijk
T. 056 30 55 33
F. +32 (0)56 24 52 64

info@zorghf.be
Wenst u meer info over een bepaalde voorziening, dan kan u terecht op de contactpagina van de voorziening.