congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij.

https://www.youtube.com/watch?v=ECShT66BBoU

 

historiek

2016

De Congregatie Zusters Heilige Familie van Kortrijk hebben ondertussen meer dan 180 jaar actief geweest in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg in West-Vlaanderen. Ze hebben met grote fierheid hun werk overgedragen aan de huidige bestuurders, directie-en kaderleden van Groep Zorg H. Familie die op 1 januari 1916 fusioneerden tot één vzw. Hun credo is zoeken om menselijkheid in de zorg centraal te stellen.  

2004

Aantal Zusters schommelde van 23 in 1850 naar een maximum van 110 in jaren 1920-1930 om daarna gestadig te dalen, in totaal waren er 237 Zusters actief in de congregatie. De meest recente algemeen oversten van de congregatie waren Zuster Antonia 1933-1957, Zuster Aloysia 1958-1981, daarna Zuster Martha tot 1986, opgevolgd door Zr Krista Hanssens tot 2004 waarna huidige algemeen overste Zr Agnes Declerck de congregatie leidt in samenwerking met de raad van bestuur.

1984

Oprichting van het initiatief beschut wonen voor (ex) psychiatrische patiënten De Bolster.

1950

De gebouwen van de kliniek H. Familie werden in gebruik genomen voor 60 psychiatrische (Dr Octave Decraene) en pediatrische patiënten (Dr Gabriël Lambrecht) was een wereldunicum olv Zuster Martha (Gerarda Steelandt). Later werden de Zusters Livina (Marie-Jeanne Hanssens) en Zuster Krista (Godelieve Hanssens) de leidinggevende religieuzen. In 1974 werd de pediatrie omgevormd tot de eerste erkende kinder-en jeugdpsychiatrische dienst in Vlaanderen.

1922

Oprichting van de vzw ‘les soeurs de la Sainte Famille à Courtrai.

1908

Start van het hospitaal-oudemannenhuis in Oostkamp onder impuls van pastoor Dambre en Zuster Theresia (Octavie Vanneste), later opgevolgd door Zusters Antonia en Valentina (Marie Deviaene).

1899

Oprichting van het oudmannenhuis in Hulste olv Zuster Domenica (Oda Manderick) en later Zuster Euphrasia (Euphemie Hostens) (tot 1950).

Inwijding van de bejaardenvoorziening OLVrouw van de zeven weeën met belangrijke oversten moeder Antonia (Hélène Deruyck) en Aloyisia (Georgina Verhelst).

1896

Onder impuls van het Armbestuur werd in Ledegem een bejaardengesticht opgericht olv Moeder Marie (Stroobandt Clementine) en later Moeder Berghmans (Verhelst Sidonie).

1883

Inwijding van de bejaardenvoorziening Sint-Carolus aan de Groeningelaan olv moeder Rosalia Hanssens en EH Carolus Doom die een kapel liet bouwen.

1870

De uitbating van het bejaarden-en weeshuis in Ingelmunster wordt door de Zusters ter harte genomen die ook een schooltje voor kleuter- en lager onderwijs oprichtten olv Zr Lutgarde (Emérence Cokelaere) en later Zuster Brigitte (Margaretha D’Hoore).

1863

De Zusters nemen de uitbating op zich van het bejaardentehuis in Harelbeke, Zuster Coleta (Melanie Iduydt) was de eerste overste (tot1900)

1857

De bediening van de Rijkskliniek voor gevallen meisjes werd door Zuster Vincentia (Catharine Dejonckheere) en Zuster Josephina (Marie-Louise Vande Casteele) van de congregatie opgenomen (tot 1959).

1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij.  Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters. Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

1836

Ontstaan van de congregatie van lekenzusters. Mevr Isabelle Callewaert en drie leken devotae richten de congregatie op: de Hospitaalzusters van Jezus, Maria en Jozef.

2016

De Congregatie Zusters Heilige Familie van Kortrijk hebben ondertussen meer dan 180 jaar actief geweest in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg in West-Vlaanderen. Ze hebben met grote fierheid hun werk overgedragen aan de huidige bestuurders, directie-en kaderleden van Groep Zorg H. Familie die op 1 januari 1916 fusioneerden tot één vzw. Hun credo is zoeken om menselijkheid in de zorg centraal te stellen.

 

2004

Aantal Zusters schommelde van 23 in 1850 naar een maximum van 110 in jaren 1920-1930 om daarna gestadig te dalen, in totaal waren er 237 Zusters actief in de congregatie. De meest recente algemeen oversten van de congregatie waren Zuster Antonia 1933-1957, Zuster Aloysia 1958-1981, daarna Zuster Martha tot 1986, opgevolgd door Zr Krista Hanssens tot 2004 waarna huidige algemeen overste Zr Agnes Declerck de congregatie leidt in samenwerking met de raad van bestuur.

1984

Oprichting van het initiatief beschut wonen voor (ex) psychiatrische patiënten De Bolster.

1950

De gebouwen van de kliniek H. Familie werden in gebruik genomen voor 60 psychiatrische (Dr Octave Decraene) en pediatrische patiënten (Dr Gabriël Lambrecht) was een wereldunicum olv Zuster Martha (Gerarda Steelandt). Later werden de Zusters Livina (Marie-Jeanne Hanssens) en Zuster Krista (Godelieve Hanssens) de leidinggevende religieuzen. In 1974 werd de pediatrie omgevormd tot de eerste erkende kinder-en jeugdpsychiatrische dienst in Vlaanderen.

1922

Oprichting van de vzw ‘les soeurs de la Sainte Famille à Courtrai.

1908

Start van het hospitaal-oudemannenhuis in Oostkamp onder impuls van pastoor Dambre en Zuster Theresia (Octavie Vanneste), later opgevolgd door Zusters Antonia en Valentina (Marie Deviaene).

1899

Oprichting van het oudmannenhuis in Hulste olv Zuster Domenica (Oda Manderick) en later Zuster Euphrasia (Euphemie Hostens) (tot 1950).

1899

Inwijding van de bejaardenvoorziening OLVrouw van de zeven weeën met belangrijke oversten moeder Antonia (Hélène Deruyck) en Aloyisia (Georgina Verhelst).

1896

Onder impuls van het Armbestuur werd in Ledegem een bejaardengesticht opgericht olv Moeder Marie (Stroobandt Clementine) en later Moeder Berghmans (Verhelst Sidonie).

1883

Inwijding van de bejaardenvoorziening Sint-Carolus aan de Groeningelaan olv moeder Rosalia Hanssens en EH Carolus Doom die een kapel liet bouwen.

1870

De uitbating van het bejaarden-en weeshuis in Ingelmunster wordt door de Zusters ter harte genomen die ook een schooltje voor kleuter- en lager onderwijs oprichtten olv Zr Lutgarde (Emérence Cokelaere) en later Zuster Brigitte (Margaretha D’Hoore).

1863

De Zusters nemen de uitbating op zich van het bejaardentehuis in Harelbeke, Zuster Coleta (Melanie Iduydt) was de eerste overste (tot1900)

1857

De bediening van de Rijkskliniek voor gevallen meisjes werd door Zuster Vincentia (Catharine Dejonckheere) en Zuster Josephina (Marie-Louise Vande Casteele) van de congregatie opgenomen (tot 1959).

1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij. 

Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

1836

Ontstaan van de congregatie van lekenzusters. Mevr Isabelle Callewaert en drie leken devotae richten de congregatie op: de Hospitaalzusters van Jezus, Maria en Jozef.

charisma

charisma & grondwaarden

Het charisma is de spiritualiteit, de basisinspiratie van een kloosterorde, van waaruit zij haar levensopdracht ziet te vervullen. Elke congregatie profileert zich met een eigen charisma, en legt andere accenten.

Het charisma van de Zusters van de Heilige Familie weerspiegelt zich in twee citaten: ‘Wat gij aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’, en ‘Hebt elkander lief, zoals ik u heb liefgehad’. Deze zinnen uit het Nieuwe Testament geven weer waar de congregatie voor staat, en wat haar bestaansreden is: de zusters willen mensen in nood, hulpbehoevenden, zorgvragenden bijstaan, ongeacht hun levensbeschouwing, verleden, of huidige toestand.

Zij doen dit vanuit een aantal specifieke waarden: een diep geloof in Christus, eerbied voor de eigenheid van elke mens, in eenvoud, hartelijkheid en nabijheid. Vertrekkend vanuit de noden van een mens, willen zij aangeven dat ze er zijn voor die persoon, en willen ze nagaan wat ze voor hem kunnen doen. Ze willen dat men het goed heeft bij hen.

Bovenstaande doelen willen ze bereiken door dienstvaardigheid en werkzaamheid, maar evenzeer door het verwerven van deskundigheid en het nastreven van een kwalitatieve werking. Zij willen ook aandacht hebben voor nieuwe noden, en zo nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen om eraan tegemoet te komen. 

twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster
lees meer

winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019
lees meer