congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij.

historiek

2017

In 1988 werd het initiatief Beschut Wonen De Bolster opgericht, en in 2007 de forensische, jeugdpsychiatrische afdeling De Patio.

1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij.  Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters. Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

2017

In 1988 werd het initiatief Beschut Wonen De Bolster opgericht, en in 2007 de forensische, jeugdpsychiatrische afdeling De Patio.

1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij. 

Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

charisma

charisma & grondwaarden

Het charisma is de spiritualiteit, de basisinspiratie van een kloosterorde, van waaruit zij haar levensopdracht ziet te vervullen. Elke congregatie profileert zich met een eigen charisma, en legt andere accenten.

Het charisma van de Zusters van de Heilige Familie weerspiegelt zich in twee citaten: ‘Wat gij aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’, en ‘Hebt elkander lief, zoals ik u heb liefgehad’. Deze zinnen uit het Nieuwe Testament geven weer waar de congregatie voor staat, en wat haar bestaansreden is: de zusters willen mensen in nood, hulpbehoevenden, zorgvragenden bijstaan, ongeacht hun levensbeschouwing, verleden, of huidige toestand.

Zij doen dit vanuit een aantal specifieke waarden: een diep geloof in Christus, eerbied voor de eigenheid van elke mens, in eenvoud, hartelijkheid en nabijheid. Vertrekkend vanuit de noden van een mens, willen zij aangeven dat ze er zijn voor die persoon, en willen ze nagaan wat ze voor hem kunnen doen. Ze willen dat men het goed heeft bij hen.

Bovenstaande doelen willen ze bereiken door dienstvaardigheid en werkzaamheid, maar evenzeer door het verwerven van deskundigheid en het nastreven van een kwalitatieve werking. Zij willen ook aandacht hebben voor nieuwe noden, en zo nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen om eraan tegemoet te komen. 

groepsevent: optreden van het zesde metaal

Waar ? Stadschouwburg in Kortrijk om 19u15
lees meer

vormingsavond sociale media & jongeren

Waar ? WZC De Pottelberg, Pottelberg 1, Kortrijk om 19u tot 22u
lees meer