medewerkersbeleid

“Onze kracht zit niet in machines maar de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers maken het verschil.”

In Groep Zorg H. Familie is elke medewerker  “familie” van elkaar. Dit betekent dat we er zijn voor elkaar, ieders talent waarderen en kansen krijgen om die te laten groeien.  We beseffen goed dat we elkaar nodig hebben om een warm en zorgzaam klimaat voor onze  medewerkersfamilie, bewoners en patiënten te creëren. Zoals thuis, kunnen we ook hier in alle openheid  zeggen wat ons bezighoudt. Zo kunnen we het beste van onszelf geven en een voortrekkersrol opnemen. 

groeikansen

Er wordt heel veel aandacht besteed zodat elke medewerker zich ten volle kan uitleven in zijn/haar werk en alle mogelijke groeikansen krijgt. Van bij de start wordt de nieuwe medewerker heel nauw begeleid door de peter/meter en zijn er het eerste jaar een aantal evaluatiegesprekken (a.d.h.v. competenties). Eens de inwerkperiode voorbij, is er jaarlijks een functioneringsgesprek waarbij een aantal persoonlijke ontwikkelpunten uit voortvloeien en ev. ook een vormingsaanbod. Innovatie en permanent leren zijn dan ook de hefbomen van ons innovatief beleid, die heel erg ondersteund worden.

Daarnaast is er ook onze zorg voor studenten, die willen leren, die de nodige aandacht verdienen en die we mogelijkheden willen bieden zodat de student van vandaag een volwaardige toekomstige collega kan worden.

speerpunten

permanent leren

We besteden veel aandacht aan de inscholing en de vorming van medewerkers om hun bekwaamheden permanent te actualiseren.  Via personeelsgesprekken zetten we in op trajecten om de ontwikkeling van ieders  talent te laten groeien.

teamwerk

Betrokkenheid van medewerkers bij het reilen en zeilen van de afdeling is cruciaal om de bestaande werking te optimaliseren en deze continu te verbeteren. Mensen worden gestimuleerd om initiatieven te nemen en met elkaar open te communiceren. De bijdrage van elke medewerker zorgt voor een complementaire bijdrage tot het geheel. We zijn zorgzaam voor onze mensen en besteden veel aandacht aan hun beleving van de werkrelatie. Samen zoeken we naar mogelijkheden om de  veerkracht te versterken en via zelfzorg het evenwicht te vinden.

coachend en dienend leiderschap

Leidinggevenden zorgen voor een zorgzame afstemming tussen alle  teamleden waardoor de samenwerking borg staat voor een excellente dienstverlening.  Medewerkers worden gestimuleerd hun talenten en competenties te ontwikkelen en eigenaarschap op te nemen voor de werking en de verbeterprojecten.

plezier in het werk

We zetten in op een aangenaam werkklimaat waar mensen graag het beste van zichzelf willen geven, dat ze met goesting hun engagementen kunnen opnemen en met fierheid kunnen terugblikken op een kwalitatieve en veilige dienstverlening. 

twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster
lees meer

winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019
lees meer