visjes for life

Evelyn Laperre (pastoraal medewerker binnen Groep Zorg H. Familie, afdeling WZC St. Carolus) zamelde 210 euro in voor TEJO Kortrijk. Bekijk hier het fragment