de groep zorg
verbindt en
maakt sterk!

Groep Zorg H. Familie heeft een sterke uitbouw in West-Vlaanderen en is actief in ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De Groep vindt zijn wortels in de Congregatie van de Zusters die in 1839 werd opgericht.

Binnen Groep Zorg H. Familie zijn 800 medewerkers dagelijks in de weer met het welzijn en de gezondheid van meer dan 1.000 bewoners en patiënten. In onze vijf woonzorgcentra, ons psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, jongeren en volwassenen en ons initiatief beschut wonen focussen we op ons hoger gemeenschappelijk doel: de levenskwaliteit optimaliseren door mensen in onze zorg centraal te stellen. Groep Zorg verbindt en maakt sterk.

onze grondhoudingen

Verbondenheid

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer ze gezien, gehoord en gewaardeerd worden en wanneer ze deel van het geheel zijn. Zich kunnen aansluiten bij een inspirerende gemeenschappelijke ambitie van de groep creëert gedragenheid en maakt mensen gelukkig. Verbondenheid is een soort opwaartse spiraal om te kunnen geven en ontvangen, mensen ruimte geven om hun ding te doen en zo een complementaire bijdrage te leveren aan het geheel.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent dat mensen zich op gelijk niveau van de ander plaatsen, ze zijn van nature bescheiden en blazen niet hoog van de toren, ze kunnen relativeren en zullen zichzelf niet steeds in het middelpunt van de belangstelling plaatsen en waarderen ieders bijdrage. Gelijkwaardigheid betekent eveneens dat mensen met hun talenten naar buiten mogen komen en dat fierheid mag getoond worden zonder valse bescheidenheid.

Kwetsbaarheid

De kracht van kwetsbaarheid draait om de moed om jezelf te durven zijn met je gaven en tekortkomingen. Je laten zien zoals je bent, risico's nemen door dingen uit te proberen, onzekerheden trotseren, je emotioneel blootgeven en het gevaar lopen te falen. Kwetsbaarheid betekent erkennen en tonen dat je breekbaar en onvolkomen bent en dit niet wegstopt. Het betekent dat je hulp durft vragen als je het niet weet of het moeilijk hebt en dat je fouten kan toegeven en bespreken.

Bezieling

Bezieling is een onderdeel van onze behoefte aan zingeving. Wie bezield en gepassioneerd is, ervaart een innerlijke geestdrift en enthousiasme voor zijn/haar werk, taken, levensmissie of doelstellingen. Bezielde mensen zijn geëngageerd en gaan voor de extra's die een plus betekenen voor zichzelf en de ander, ze zijn diep verbonden met datgene waar ze mee bezig zijn en doen dit graag. Bezielde mensen stralen een natuurlijke gelukzaligheid uit die aanstekelijk werkt.

Authenticiteit

Als iemand zichzelf is accepteert de ander je ook eerder als de unieke persoon die jij echt bent. Mensen die zich niet aanpassen aan de verwachtingen van anderen en geen toneel spelen, zijn consequent in hun denken en doen. Anderen weten wat ze van je kunnen verwachten en die duidelijkheid stellen ze erg op prijs. Authentieke mensen spreken en handelen vanuit hun eigen oorspronkelijke kern en maken keuzes vanuit de eigen behoeften en talenten. Ze zijn geloofwaardig en dwingen respect af.

Ouderenzorg

de pottelberg

De Pottelberg is een dynamische organisatie die gelooft in mensen. Door kansen te creëren voor groei en ontwikkeling zetten we in op krachten en sterktes en blijven we mensen uitdagen om hun wensen maximaal te realiseren. Woonzorgcentrum De Pottelberg maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen, die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk. De Pottelberg is een geïnspireerd en open huis: een warme plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar iedereen zichzelf kan zijn en waar liefdevolle nabijheid voorop staat. De Pottelberg wil mensen het gevoel geven thuis te zijn.

sint-jozef

Sint-Jozef is een eigentijds leef-en zorgdorp, geïntegreerd in de Oostkampse gemeenschap, waar actief wordt geleefd en waar we op een warmmenselijke manier voor elkaar zorgen en gastvrijheid centraal staat.

De familiale, open en huiselijke sfeer zorgen ervoor dat zowel de cliënten als de medewerkers er zich geborgen en thuis voelen.

We bieden een brede waaier aan kwalitatieve diensten: woonzorgcentrum, assistentiewoningen, centrum voor kortverblijf, centrum voor dagverzorging en een lokaal dienstencentrum. Samen met u zoeken we naar een passende dienstverlening die aansluit bij uw noden en wensen. Iedereen is welkom!

sint carolus

Sint-Carolus in Kortrijk heeft een vooruitstrevende visie op kwaliteitsvolle ouderenzorg. De nadruk ligt op zorg met net dat tikkeltje extra voor de bewoners. De site Sint- Carolus beschikt over een woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een kortverblijf.

Leven en genieten op een hoog niveau staat centraal in WZC Sint-Carolus.  'Het goede doen om de goede reden' is het uitgangspunt van elke medewerker.

Binnen een ja-cultuur zorgen we voor optimale, onderhandelende zorg.  We gaan steeds in dialoog met de bewoner om een excellente ondersteuning op maat te garanderen.

rustenhove

Rustenhove is een toonaangevend leef- en zorgdorp in Ledegem met 132 woongelegenheden in een groene oase van rust. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de bewoners zich goed in hun vel voelen. Hiervoor realiseert Rustenhove kwaliteitsvolle, ondersteunde zorg binnen een gezellig kader met aandacht voor de wensen en de verlangens van de bewoners.  Zowel de bewoners van het woonzorgcentrum, de assistentiewoningen en het kortverblijf als de bezoekers van de dagverzorgingscentra en het lokaal dienstencentrum De Kring moeten zichzelf kunnen zijn. We bieden verzorging op hoog en respectvol niveau zodat ze hun zelfstandigheid zoveel en zolang mogelijk blijven behouden.

ter luchte

Ter Luchte bevindt zich in het hart van Ruddervoorde waar je in een groene, rustige omgeving kwaliteitsvol kan wonen en leven. Gastvrijheid en een familiale, huiselijke sfeer staan er centraal. 

Samen met u zorgen we bij Ter Luchte voor een leefklimaat dat sterk aanleunt bij uw vroegere vertrouwde omgeving, zodat zowel u als onze medewerkers zich geborgen en thuis voelen. 

We luisteren naar uw verhaal en zoeken naar een passende dienstverlening die aansluit bij uw noden en wensen. U kan rekenen op onze jarenlange ervaring, ons professioneel team en onze warme zorg.  

Ter Luchte is een initiatief van Groep Zorg h. Familie vzw & de gemeente Oostkamp.

 

Geestelijke gezondheidszorg

pz h. familie

In het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie in het centrum van Kortrijk behandelen we volwassenen met diverse psychische kwetsbaarheden in residentiële en ambulante zorg-programma’s. We zijn trots op onze kleinschaligheid, maar pakken graag uit met onze grote expertise in een breed scala van behandelingen. Medewerkers en artsen streven naar een persoonlijke aanpak om samen te werken aan uw herstel en toekomst.

de korbeel

De Korbeel is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk. Ons gespecialiseerd team zorgt ervoor dat kinderen en jongeren tussen 0 en 18 de juiste diagnose en behandeling krijgen in functie van hun specifieke noden.

De grote troef van De Korbeel is de kleinschalige aanpak in combinatie met een ruim behandelaanbod. Bij ons sta je er niet alleen voor en samen met jouw omgeving geven we vorm aan jouw herstelproces: samen sterk.

de patio

De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk en behandelt jongens tussen 12 en 18 jaar met een juridisch statuut (MOF). Na een grondige observatieperiode biedt De Patio kwaliteitsvolle therapie tijdens een langdurige en intensieve behandeling van minimaal zes maanden. Dit doen we aan de hand van een duidelijk en concreet stappenplan.

de bolster

De Bolster in Kortrijk ondersteunt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid vanuit een kwaliteitsvolle herstelvisie. De Bolster biedt hen ondersteuning in hun re-integratie. Dit gebeurt via tijdelijk - van nabij opgevolgd - begeleid wonen.

domino

Arbeidszorgcentrum Domino in Kortrijk brengt volwassenen met psychosociale en/of een psychische kwetsbaarheid toegepaste en sociale vaardigheden bij. Domino ondersteunt ze om hun plaats in de samenleving te vinden en bereidt ze –indien gewenst- voor op een actieve rol in het werkveld. Op basis van een individueel begeleidingsproces stellen we een mix samen van een gerichte zorg en een passende tewerkstelling. Nauwe opvolging, duidelijke structuur en vaste afspraken zijn de sleutel tot succes.

tracee

Activiteitencentrum trACee in Kortrijk biedt volwassenen met psychosociale en/ of een psychische kwetsbaarheid een zinvolle tijdsbesteding: zowel praktisch als sociaal, zowel ondersteunend of vormend.

initiatieven met partners

ZorgKrachtPlus

ZorgKrachtPlus is een netwerk van organisaties in West-Vlaanderen die de handen in elkaar slaan om via samenwerking op een aantal deeldomeinen een meerwaarde te realiseren op vlak van ondersteunende diensten en zorgexcellentie voor bewoners, medewerkers en de organisatie.

Groep Zorg H. Familie vzw is lid van dit netwerk waarbij we inzichten willen delen en projecten willen uitwerken om zo alle kennis en expertise samen te leggen en hierbij voor iedere organisatie een meerwaarde realiseren.

Het netwerk bestaat uit volgende organisaties:

  • VZW Groep Zorg H. Familie
  • VZW Ter Luchte Ruddervoorde
  • VZW Squatina
  • VZW Open Kring Ardooie
  • VZW Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare
  • VZW Zilvervogel

Voor PZ H. Familie en De Bolster zal ZorgKrachtPlus zich vooral focussen op de ondersteunende processen.

Meer info op www.zorgkrachtplus.be

PVT Valckeburg

PVT Valckeburg vzw is een samenwerkingsverband tussen het PZ H. Familie (Kortrijk), Kliniek St-Jozef (Pittem) en het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede (Menen) en biedt een thuis voor 60 personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische zorgbehoefte.

De MaRe

De MaRe staat als psychosociaal revalidatiecentrum in voor sociale inclusie en actief (volwaardig) burgerschap voor mensen (+16 jaar) met een psychiatrische kwetsbaarheid die nood hebben aan begeleiding / behandeling met het oog op een voor hem/haar maximaal herstel op de verschillende levensdomeinen (wonen, werken). Het systematisch rehabilitatiegericht handelen en herstel ondersteunende zorg staan hierin centraal. Deze visie vindt zijn weerklank in talrijke aspecten van de dagelijkse werking.

Vesta

Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta biedt zorgcoördinatie en begeleiding van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun thuissituatie aan. Daarnaast is VESTA in de regio aanspreekpunt voor eerstelijns- en welzijnsdiensten als het gaat over vragen naar vorming over GGZ- thema’s, advies- en coachingsvragen.

Meer info op orienteringspuntvesta.be

twee accreditaties, met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

congregatie zusters h. familie

sinds 1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Door de jaren heen kwamen er nieuwe rusthuizen, o.a. in Harelbeke, Hulste, Ingelmunster, werden de nog bestaande rusthuizen van de congregatie opgericht en werkten de zusters ook in colleges in Veurne en Kortrijk.

In 1950 werd tevens het huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie opgericht, tegelijk met een afdeling kindergeneeskunde. De pediatrische afdeling werd in 1970 omgevormd tot een kinderpsychiatrische afdeling. In 1988 werd het initiatief Beschut Wonen de Bolster opgericht, en in 2007 de forensische, jeugdpsychiatrische afdeling De Patio.

https://www.youtube.com/watch?v=ECShT66BBoU

Lees meer

Twee accreditaties, met een Europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe, een organisatie gespecialiseerd in de kwaliteits- en veiligheidscontrole van zorginstellingen, een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en de Bolster

lees meer

Winnaar griepvaccinatie 2019

Winnaar griepvaccinatie 2019

lees meer

Congregatie zusters
h. familie

sinds 1839

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten. Door de jaren heen kwamen er nieuwe rusthuizen, o.a. in Harelbeke, Hulste, Ingelmunster, werden de nog bestaande rusthuizen van de congregatie opgericht en werkten de zusters ook in colleges in Veurne en Kortrijk.

In 1950 werd tevens het huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie opgericht, tegelijk met een afdeling kindergeneeskunde. De pediatrische afdeling werd in 1970 omgevormd tot een kinderpsychiatrische afdeling. In 1988 werd het initiatief Beschut Wonen de Bolster opgericht, en in 2007 de forensische, jeugdpsychiatrische afdeling De Patio.

https://www.youtube.com/watch?v=ECShT66BBoU

Lees meer