contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Awards

PDL- Actinpas

PDL = passiviteiten van het dagelijks leven

Actinpas = actief in passiviteit

Wij merken op dat in onze voorzieningen meer en meer (zwaar)zorgbehoevende bewoners verblijven, bij wie het stimuleren van zelfzorg niet meer zinvol is. Waar wij oorspronkelijk streefden naar zelfredzaamheid en (re)activatie, willen wij voor deze zorgbehoevende bewoners een zorgbenadering hanteren die erop gericht is om maximaal comfort te bieden door:

  • Preventie van doorligwonden en contracturen
  • Behoud van algemene conditie en (rest)activiteit
  • Streven naar optimale leefbaarheid en ontspanning voor de passieve bewoner
  • Streven naar optimale werkbaarheid voor de hulpverlener.

In PDL worden 7 factoren onderscheiden – 7 zorggebieden waarbij door middel van hulpmiddelen en technieken maximaal comfort geboden wordt aan de bewoner: liggen, zitten, gewassen worden, gekleed worden, verschoond worden, verplaatst worden, gevoed worden.

IIP

In 2009 behaalden de woonzorgcentra van Groep Zorg H. Familie voor het eerst het kwaliteitslabel ‘Investors in People’ (IiP).

Het IiP-label is een internationale onderscheiding die, na een externe beoordeling, voor 3 jaar wordt toegekend aan organisaties met een kwalitatief en strategisch personeelsbeleid. Inmiddels hebben de woonzorgcentra met succes een tweede beoordeling achter de rug en de verlenging van het IiP-label verkregen.

Uitgangspunt van een Investor in People is dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de organisatie. Om goede prestaties te leveren hebben de medewerkers niet enkel de juiste kennis, attitudes en vaardigheden nodig, maar moeten ze begrijpen waar de organisatie voor staat en wat er van hen verwacht wordt. Op die manier kunnen medewerkers zich engageren om, elk vanuit hun eigen functie, hun talenten in te zetten om bij te dragen tot goede resultaten.

De evaluatie van het personeelsbeleid gebeurt aan de hand van interviews met medewerkers. Op basis hiervan krijgt de externe beoordelaar zicht op de mate waarin de organisatie inspanningen doet om medewerkers te betrekken bij het beleid (door het communiceren van de visie en strategie, door inspraak en overleg te organiseren, …), groei- en ontwikkelkansen mogelijkheden biedt aan medewerkers (door vorming, opleiding, promotiemogelijkheden, …), prestaties van medewerkers erkent en waardeert, enz….

De methodiek van IiP sluit naadloos aan bij het streven naar integrale kwaliteitszorg, waarbij de woonzorgcentra continu op zoek gaan naar verbetering/vernieuwing en methoden om de bereikte resultaten te bewaren.

In 2013 behaalden de woonzorgcentra van Groep Zorg H. Familie voor de tweede maal dit kwaliteitslabel.