contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie

Algemeen

Het psychiatrisch ziekenhuis heeft als kernopdracht de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van volwassenen, kinderen en jongeren met acute psychische moeilijkheden te optimaliseren door het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en dit op maat van én samen met de patiënt en zijn omgeving.

Afdelingen

Volwassenenpsychiatrie (PZ H. Familie)

Het zorgaanbod voor volwassenen omvat vijf behandeleenheden, waaronder één gesloten afdeling (de Bolder) o.a. voor crisisopvang, observatie en diagnosestelling. Er is mogelijkheid tot gedwongen opname.  De andere gespecialiseerde open programma's betreffen psychosenzorg en resocialisatie (de Boeg), verslavingszorg (de Vlonder), stemmings-en angststoornissen en relatieproblemen (de Kiel en het Anker) met aangepast therapeutisch aanbod. Er wordt telkens intensief gewerkt met de familie en de omgeving van de patiënt.

Naast volledige opname is er een belangrijk aanbod aan dagbehandeling en nazorg-revalidatie. Tevens is er een mobiel team (de Fender) werkzaam voor patiënten in de thuissituatie. De interventies kunnen zowel als vorm van nazorg als voorzorg aangeboden worden.

Kinder- en jeugdpsychiatrie (De Korbeel)

De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ. H. Familie (met link naar desbetreffende pagina) en heeft drie leeftijdsspecifieke behandelgroepen, een schoolgroep, en voorziet ook in crisisopvang, dagbehandeling en nachtbehandeling. Daarnaast is er een specifieke behandelmodule infantpsychiatrie en ouder-kind.

In de polikliniek van de Korbeel wordt ambulante diagnostiek en behandeling gegeven.

Meer info: www.dekorbeel.be

Forensische jeugdpsychiatrie (De Patio)

De Patio behoort tot het PZ H. Familie (met link naar desbetreffende pagina) en is een Intensieve Behandel Eenheid (IBE) voor jongeren met een psychiatrische problematiek (tussen 12 en 18 jaar) die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank. Er zijn 7 behandelplaatsen, 1 nazorgbed, 2 crisisbedden en een outreachteam.

Meer info: www.depatio.be

Medewerkers

Naast de 4 volwassenenpsychiaters en 4 kinder- en jeugdpsychiaters zijn er zo’n 240 medewerkers werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis.

Samenwerking

Het PZ H. Familie maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West-Vlaanderen (zie www.psyzuid.be) en heeft in het kader van het verwezenlijken van haar kernopdracht actieve samenwerkingsverbanden met diverse partners binnen de (geestelijke) gezondheids- en welzijnssector.

Meer info?

www.pzhfamilie.be