contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Hoe kan het verder?

De congregatie ‘Zusters van de H. Familie’, met ruim 150 jaar dienstbaarheid en toewijding aan ouderenzorg en psychiatrische zorg, is evenals vele andere congregaties bekommerd met de toekomst, en met het heilzaam verder bestaan van de voorzieningen.

De rangen van de congregatie worden helaas niet meer aangevuld, en daarom investeerde de congregatie al decennia lang in een intense en vruchtbare samenwerking met leken medewerkers en directies.

De congregatie is gelukkig dat de oorspronkelijke doelstellingen op vandaag verder gezet worden, en dat zoveel leken samen en naast ons het beste van zichzelf geven voor de noodlijdende medemens.

Als congregatie mogen wij getuigen dat onze levensopdracht en ons charisma niet zal ophouden te bestaan. Samen met de medewerkers en directies stellen wij samen de vraag, en maken wij plannen over hoe het charisma verder kan worden uitgedragen.

Het is de opdracht van de huidige generatie verantwoordelijken in onze instelling om het charisma van de congregatie “Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan” “hebt elkander lief zoals ik u heb liefgehad” te bewaren en te beleven voor de toekomst. De stoutmoedige uitspraak is de weerspiegeling van de intentie van de huidige lekenverantwoordelijken en bestuurders om het erfgoed van de congregatie mee te dragen naar de toekomst.  De zorg voor de meest kansarmen en de zwaktsten, gegeven in vreugde, blijdschap, eenvoud, in dienende liefde en beschikbaarheid is een opgave voor elk van ons elke dag opnieuw. Misschien is het ook een voorrecht om door een dergelijke zending bezield te worden en op de voetsporen van Jezus Christus: “ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”.  De Christelijke zorgverlener heeft het besef dat God door hem werkt en dat Christus leeft in elke man of vrouw van smarten die ons is toevertrouwd.  De stuurkracht en het uithoudingsvermogen die nodig zijn om gekwetste mensen heling en troost te bieden, worden uit de wortels geput.  We willen voeling houden met Uw bron die ons de kracht zal geven om steeds opnieuw aan de armsten een voorkeurplaats te geven.  Wij menen dat de Christelijke inspiratie door onszelf in de eerste plaats moet aangebracht en voorgeleefd worden bij al onze medewerkers, niet als een aanhangsel, maar verweven in het geheel, zoals de gist in het brood.

De bestuurders en directies