contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Ontstaan van de congregatie

De Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie werd gesticht in 1839, door Isabelle Callewaert. Bij aanvang bestond de congregatie uit 5 juffrouwen, die arme ouderen opnamen en verzorgden. Zij wendden zich vooral tot ongeneeslijk zieken, armen, ouderen en verstotenen uit de maatschappij.

Samen met E.H. Doom, toenmalige onderpastoor van de Sint-Maartensparochie, werd het initiatief genomen om samen met twee zusters in de Voorstraat in Kortrijk een bejaardentehuis op te richten.Na 5 jaar verzorgde men reeds 250 bejaarden, en waren er 20 zusters.

Door de jaren heen kwamen er nieuwe rusthuizen, o.a. in Harelbeke, Hulste, Ingelmunster (die later terug overgelaten werden), werden de nog bestaande rusthuizen van de congregatie opgericht (in Kortrijk, Ledegem en Oostkamp), en werkten de zusters ook in colleges in Veurne en Kortrijk.

Beschrijving: Hoek Pottelberg - Condédreef Beschrijving: Ledegems hospitaal Beschrijving: archieffoto 

 

In 1950 werd tevens het huidige Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie opgericht, tegelijk (en samen op één campus) met een afdeling kindergeneeskunde. De pediatrische afdeling werd in 1970 omgevormd tot een kinderpsychiatrische afdeling.

In 1988 werd het initiatief Beschut Wonen de Bolster opgericht, en in 2007 de forensische, jeugdpsychiatrische afdeling De Patio.