contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Structuur

Groep Zorg H. Familie vzw is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, en werd opgericht op 21/12/2015. De vzw omvat volgende entiteiten overeenkomstig de sector:

  • Geestelijke gezondheidszorg: PZ H. Familie (met inbegrip van De Korbeel en De Patio) en
    SV De Bolster
  • Ouderenzorg: WZC St-Carolus, WZC De Pottelberg, WZC Rustenhove en WZC Sint-Jozef. 

 

Charter voor goed bestuur