contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Nieuws

30 jaar de bolster 29/05/2018

 

Werkplekleren in het rusthuis

Cursisten van Vesaliusinstituut namen afdeling van WZC Sint-Jozef over. Lees hier het artikel uit Brugsch Handelsblad, maart 2017.

Eetfestijn Sint-Carolus tvv De Korbeel

Op vrijdag 10 februari organiseerde het Feestcomité van Sint-Carolus een eetfestijn in de Wervel in Bellegem.  De kookploeg van de Chiro (waarvan 2 collega's van Sint-Carolus lid zijn) slaagde erin om heerlijke frietjes met stoofvlees te serveren, voor 180 man!
Bijzonder aan dit initiatief is dat dit eetfestijn georganiseerd werd met als doel geld te verzamelen voor de werking van de Korbeel.
Getroffen door een persoonlijk ervaring was Marlies, een zorgkundige in Sint-Carolus, de trekker van dit alles.
Ze kunnen een mooie som van 1600 euro schenken aan de Korbeel.
Het was een gezellige avond, er was lekker eten, zelfs een bandje, ...

Dank aan allen die dit mogelijk maakten, dank aan allen die aanwezig waren!

Traject rond  “stress en burn-out” uit de startblokken

De 2-daagse opleiding voor leidinggevenden van Groep Zorg H. Familie vzw op 17 en 18 januari vormde het officiële startschot van het traject. We vinden het niet alleen belangrijk de leidinggevenden te betrekken vanaf “het eerste uur”  maar ook voor hen te zorgen, in lijn met zowel onze missie “mensen centraal in zorg” als met onze jarenlange traditie van een zorgzaam medewerkersbeleid.

De opleiding leverde heel wat inzichten op basis van de kennis van gerenommeerde experten zoals dhr. Gorik Kaesemans, Prof. Dr.  Elke Van Hoof, Prof. Dr. Lode Godderis, dhr. Frank Van der Elst, dhr. Rik Dewulf en Prof. Dr. Erik Van Vooren.  Het beklijvend verhaal van een ervaringsdeskundige werkzaam in Groep Zorg H. Familie en de bewegingssessies olv Partena-Vitality maakten de 2-daagse compleet. De ideale combinatie tussen denken, voelen en doen!   De 2-daagse vormt de basis voor de opmaak van een beleidsplan met concrete acties waardoor alle medewerkers  meer in hun kracht komen te staan en minder last hebben van overmatige stress met de gekende negatieve gevolgen. We hopen dat we met het traject “stress en burn-out” sterker kunnen werken rond het thema: “ont-stressen van stress en“ en “I’m on fire”.

 

NIAZ-accreditatie

 

Psychiatrisch ziekenhuis H. Familie behaalt als eerste Belgisch psychiatrisch ziekenhuis de internationale organisatiebrede Qmentum kwaliteitsnorm

Het PZ H. Familie is een psychiatrisch ziekenhuis in Kortrijk, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Patrick Cokelaere (algemeen directeur): "Sinds jaar en dag is kwaliteit een belangrijk speerpunt voor ons ziekenhuis. We hebben dan ook niet lang getwijfeld om op vrijwillige basis het ziekenhuis aan een strenge kwaliteitstoets te laten onderwerpen." Eind oktober werd het ganse ziekenhuis gedurende vier dagen grondig doorgelicht door 5 auditoren van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) op basis van het internationaal Qmentum kwaliteitskader. Na deze grondige toets mocht het ziekenhuis begin december formeel het positief accreditatiebesluit ontvangen. Patrick Cokelaere: "Dit is voor ons de ultieme erkenning van ons jarenlange inzet voor kwaliteitsvolle zorg; de kers op de taart! Hierdoor kan elke patiënt rekenen op een veilige en hoogkwalitatieve zorg." Het kwaliteitslabel blijft vier jaar geldig en vormt een belangrijke hefboom tot continue kwaliteitsverbetering.

 

 

 

Groep Zorg H. Familie vzw beschermt haar medewerkers tegen stress en burn-out!

Vanuit onze missie “mensen centraal in zorg” stellen we zowel de patiënt/bewoner als de medewerker centraal. Niet voor niets dragen alle voorzieningen binnen Groep Zorg H. Familie het fel begeerde ‘Investors in People’ label (voor meer info: klik hier). Omdat onze medewerkers het verschil maken willen we dan ook blijven investeren in het welbevinden van onze medewerkers. In dit kader organiseert Groep Zorg H. Familie een tweedaagse opleiding over stress en burn-out voor alle directieleden, stafmedewerkers, leidinggevenden, psychologen en psychiaters. De doelstelling van de opleiding is het verder optimaliseren van ons zorgzaam medewerkersbeleid. Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op zowel preventie, (vroeg)detectie, interventie als re-integratie. Hiertoe zullen een aantal toonaangevende experten mbt stress en burn-out concrete inhoud geven aan de 2-daagse:  Dhr. G. Kaesemans, Prof. Dr. E. Van Hoof, Prof. Dr. L. Godderis, Prof. Dr. E. Van Vooren en Dhr. R. Dewulf. Het belooft alvast een boeiende opleiding te worden!

 

"De koorddanser in balans"

Lees hier het artikel uit Tijdschrift Ondernemen, mei-juni 2016

 

"God werkt door mensen"

Lees hier het artikel uit Kerk & leven, mei 2016

 

GROEP ZORG H. FAMILIE VZW INVESTEERT IN MEDEWERKERS!

Persbericht

 

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van Groep Zorg H. Familie.

Naast informatie over de congregatie van de Zusters van de H. Familie van Kortrijk, vindt u er vooral informatie over de Groep Zorg H. Familie in het algemeen (beleid, strategie, medewerkers, …), en over de initiatieven in de twee sectoren waarin de Groep actief is: ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Indien u vragen of  opmerkingen hebt naar aanleiding van de inhoud van deze website, kan u mailen naar

 

IiP

In 2013 behaalde Groep Zorg H. Familie het kwaliteitslabel ‘Investors in People’ (IiP) voor de hele groep.

Het IiP-label is een internationale onderscheiding die, na een externe beoordeling, voor 3 jaar wordt toegekend aan organisaties met een kwalitatief en strategisch personeelsbeleid. Inmiddels heeft PZ H Familie met succes een derde beoordeling achter de rug en de verlenging van het IiP-label verkregen. Voor de woonzorgcentra gebeurde dit voor de tweede maal. SV De Bolster verkreeg dit voor de eerste maal.

Uitgangspunt van een Investor in People is dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de organisatie. Om goede prestaties te leveren hebben de medewerkers niet enkel de juiste kennis, attitudes en vaardigheden nodig, maar moeten ze begrijpen waar de organisatie voor staat en wat er van hen verwacht wordt. Op die manier kunnen medewerkers zich engageren om, elk vanuit hun eigen functie, hun talenten in te zetten om bij te dragen tot goede resultaten.

De evaluatie van het personeelsbeleid gebeurt aan de hand van interviews met medewerkers. Op basis hiervan krijgt de externe beoordelaar zicht op de mate waarin de organisatie inspanningen doet om medewerkers te betrekken bij het beleid (door het communiceren van de visie en strategie, door inspraak en overleg te organiseren, …), groei- en ontwikkelkansen mogelijkheden biedt aan medewerkers (door vorming, opleiding, promotiemogelijkheden, …), prestaties van medewerkers erkent en waardeert, enz….

De methodiek van IiP sluit naadloos aan bij het streven naar integrale kwaliteitszorg, waarbij Groep Zorg H. Familie continu op zoek gaat naar verbetering/vernieuwing en methoden om de bereikte resultaten te bewaren.

Zie ook 'awards' onder ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.