contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Beleid

De algemene beleidsvisie van GZHF rust op de 9 hefbomen en resultaatsgebieden van het EFQM kwaliteitsmodel:
  1. Leiderschap en bezieling zorgen voor excellente zorg.
  2. Een strategisch plan als referentiekader, met missie, waarden, langetermijndoelen en de wijze waarop we deze willen realiseren.
  3. Zorg voor (de ontwikkeling van) medewerkers. Zij maken elke dag het verschil.
  4. Goed middelenmanagement bezorgt de voorziening de hulpmiddelen die nodig zijn voor het leveren van excellent werk.
  5. Processen zijn de activiteiten die leiden naar resultaten. Innovatie vanuit de werkvloer is de grote kracht voor de toekomst van de voorzieningen.
  6. We vinden de tevredenheid van onze klanten belangrijk. Zij zijn een rechtmatige en zelfverantwoordelijke partner in de zorg- en hulpverleningsrelatie.
  7. We vinden de tevredenheid van onze medewerkers belangrijk. Het benutten van hun talenten, en het zorgen voor een leuke werkplek waar ze topkwaliteit kunnen leveren, is ons doel.
  8. Waardering door de samenleving wint aan belang. Maatschappelijk ondernemen, en het creëren van transparantie door betrouwbare meetpunten over de werking van de organisatie, zijn nodig.
  9. De performantie van een organisatie mag niet alleen in financiële termen uitgedrukt worden. Strategische scorecards die resultaten van de geplande doelstellingen meten, zijn een noodzakelijk kompas.

 

Wie meer wil vernemen over onze beleidsvisie, vindt hieronder de volledige uitgeschreven versie, samen met de bijhorende visieteksten.