contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Groep Zorg H. Familie in cijfers

Groep Zorg H. Familie is actief enerzijds in de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrisch ziekenhuis met 130 erkende bedden en initiatief Beschut Wonen met 40 erkende plaatsen naast een activiteitencentrum en arbeidszorgcentrum) en anderzijds in de ouderenzorg (4 woon- en zorgcentra met 530 rusthuisbedden (554 in 2015), 7 assistentiewoningen met 208 flats (254 in 2015), 3 centra voor dagverzorging en 1 lokaal dienstencentrum (2 in 2015)).

Groep Zorg H. Familie had in 2013 een totale omzet van 36,5 miljoen euro en heeft voor een totaal bedrag van 6,7 miljoen euro aan investeringen uitgevoerd.

De groep stelt 709 medewerkers tewerk wat neerkomt op 555 voltijds equivalenten.

Ook de vrijwilligerswerking speelt een belangrijke rol in onze groep, in 2013 bedroeg het aantal uren gepresteerd door vrijwilligers 37.500 wat neerkomt op 23 voltijds equivalenten.